A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Velkommen til Spydeberg

Tre kommuner

Dette binder oss sammen! Det har knyttet seg spenning til saken om framtidig kommunestruktur i Spydeberg.

1. desember var det kommunestyremøte der saken skulle behandles. Innstillingen fra formannskapet i Spydeberg ble vedtatt og lyder slik:

Spydeberg kommune vil søke om videre samarbeidsformer (kommunesammenslåing) med Askim og Hobøl fram mot 2020.

Spydeberg ønsker tilslutning til interimnemnda og søker om økonomiske midler for 2017.

Forutsetningen fra 22.06 er blitt vesentlig endret. Spørsmål om sammenslåing fremmes for rådgivende folkeavstemming høsten 2017. Innlemmes Spydeberg i den nye kommunen våren 2017, faller dette ut.