A A A
Hobøl kirke Tåke -1

Vannmåler

Vannmåler





Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Alle bygg med kommunalt vann og/eller kommunalt avløp må installere vannmåler og betale årsgebyr basert på faktisk vannforbruk. I tillegg belastes et abonnementsgebyr for hver boenhet/næringsdel.

Vann inn = Vann ut

Montering av vannmåler bestilles hos et godkjent rørleggerfirma/entreprenør. Installasjonen betaler du selv.
Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler er eiendomsmegler ofte behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier.

Vannmåleravlesning

Vannmåleren leses av en gang i året – 31 desember. Dette får huseier varsel om. Du registrerer da målerstand på våre nettsider - fra mobiltelefon eller med avlesningskort.

Utskiftning av vannmåler

Vannmåleren eies og skiftes ut av Hobøl vannverk i områdene Tomter og Ringvoll vederlagsfritt, dersom den har stoppet opp. Huseier forplikter seg til å plassere måleren frostfritt. Dersom vannmåler går i stykker på grunn av frostskade må huseier selv bekoste både ny vannmåler og installasjonskostnaden. For beboere i Knapstad-området må bestilling og utskifting av vannmåler bestilles hos rørlegger og bekostes av huseier selv.

Tips en venn Skriv ut