A A A
Hobøl kirke Regn 6

Organisering

Bilderesultat for anne-lise ringerike

Rådmannen er kommunens administrative leder. Konstituert rådmann i Hobøl er Anne-Lise Ringerike. 

Rådmannens ledergruppe består av økonomileder, assisterende rådmann og enhetslederne.
Den enkelte enhetsleder har selv budsjett- og personalansvar for sin enhet.
I tillegg har rådmannen skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig rådgiver, juridisk rådgiver og personalrådgiver, samt et forvaltningskontor, kommuneoverlege, skatteoppkrever, og lønn-og regnskapskontor.

 
Rådmannens ledergruppe:

Assisterende rådmann: Kristin Bjelland
Økonomileder: Ingunn Wahl Hansen

Enhetsleder for Hobøl bo- og behandlingssenter: Liv Høgås Steen
Enhetsleder for tjenester for funksjonshemmede: Gunn Toril Dahl Solberg
Enhetsleder for Knapstad barne- og ungdomsskole: Christer Høyning
Enhetsleder for Tomter skole: Finn Ingar Frydenberg
Enhetsleder for Ringvoll skole: Ragnhild Saxebøl
Enhetsleder for Bekkeblomen barnehage: Heidi Løvdal
Enhetsleder for Symrelunden barnehage: Kristin Bjelland
Enhetsleder for Ringvoll barnehage: Bodil Brødholt
Enhetsleder for barnevernet: Lise Falkenburger
Enhetsleder for forebyggende enhet: Jane Elisabeth Dahlen
Enhetsleder for kultur: Kristin Lippestad
Enhetsleder for tekniske tjenester: Hans Petter Vammeli
Enhetsleder for servicetorget: Kristin Bjelland


Hobøl kommune har flere interkommunale samarbeid med flere av sine nabokommuner, som landbrukskontoret, PP-tjenesten, NAV, brann og redning m.fl

Den politiske organisasjonen består av kommunestyret (21 representanter), formannskap, kommuneplanutvalg, hovedutvalg for oppvekst og omsorg, hovedutvalg for plan og utvikling, det faste utvalg for plansaker og kontrollutvalg. Sentraladministrasjonen holder til i kommunehuset på Elvestad.