A A A
Hobøl kirke Skyet 0

Utvidelse av jakttiden for elg i Hobøl kommune

Natur i Hobøl, fotograf Eva K Utne

Hobøl viltnemnd har i møte 17. desember 2013, sak 3, behandlet en forespørsel fra Hobøl elgvald om utvidelse av jakttida for elg. Saksframlegget og vedtaket fra protokollen kan leses her.