A A A
Hobøl kirke Skyet -1

Utleieboliger søkes sentralt i Hobøl for tildelingsavtale med Hobøl kommune med finansering gjennom Husbanken

Illustrasjonsbilde boligbygging

Sentralt i Knapstad og Tomter søkes følgende boliger
15 stk. 2 roms leiligheter
  5 stk. 3-4 roms leiligheter

Hobøl kommune ønsker å inngå en tildelingsavtale med én eller flere boligutbyggere. Avtalen gir Hobøl kommune rett til å tildele boligsøkere for leie til en andel av boligene i utleieprosjektet. Boligutbyggere inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Utleieprosjektet kan i sin helhet finansieres med grunnlån fra Husbanken. For nærmere informasjon om grunnlånet, kontakt Husbanken eller se www.husbanken.no. Boligene skal ha en kvalitet/standard som fremgår av Husbankens bestemmelser/krav.

Hobøl kommune ønsker boliger beliggende i sentrale deler av Knapstad og Tomter.

I valg mellom prosjekter vil vi legge vekt på husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet og plan for forvalting/bomiljø. Boligutbyggeren må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Hobøl kommune ved rådmannen, innen

Mandag 20. september 2015.

All innsendt dokumentasjon vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuelt avtale er inngått.

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Prosjektleder Elisabeth Huth tlf. 91633998.

Epost.: elisabeth.huth@hobol.kommue.no