A A A
Hobøl kirke Skyet 2

Ungdommens kommunestyre

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ overfor kommunestyre og hovedutvalg, med innsyns- og uttalerett i saker som har relasjon til barn og ungdom, men også i saker av mer generell art. Ungdomsrådet kan også selv ta initiativ til at saker blir tatt opp. 
 

Politisk rådgiver til ungdomsrådet 2015-2019
Hilde Borger (H)
Telefon: 950 22 597
E-post : hilde.borger@politiker.hobol.no