A A A
Hobøl kirke Klarvær 20
Bålforbud

Totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark

Som følge av stor fare for gress-, lyng- og skogbrann gjeninnføres totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

”I nærheten av” defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet inkluderer bruk av alle typer grill- eller kokeanretninger og utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. Forbudet gjelder også på tilrettelagte grillplasser. Vi vil også henstille innbyggerne i vår kommune, som har tomt i eller i nærheten av tørr vegetasjon, til å utvise den største forsiktighet. 

I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises.

Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre erstatnings-/straffeansvar.

Forbudet gjelder inntil brannvesenet opphever det.

Innbyggere oppfordres samtidig til å gjre seg kjent med informasjonen på www.sikkerhverdag.no
Her finner du nyttig informasjon om bålbrenning og hvordan forholde seg til en eventuell skogbrann mv.

 

 

Tips en venn Skriv ut