Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Lett regn

Tomter skole og SFO

Tomter skole_2

Tomter skole er en av tre barneskoler i Hobøl kommune.

Tomter er et lite tettsted i vekst og har nå ca 1700 innbyggere.

 

Tomter skole er en 1-7 skole med ca. 210 elever og 34 ansatte.
Rundt 100 elever benytter seg av SFO-tilbudet ved skolen.

Skolen ble renovert i 2004 og sommeren 2017 ytterligere ombygd for å kunne ta imot et økende antall elever. Skolen fremstår i dag som et moderne skolebygg.

Skolen har et foreldreutvalg og et elevråd. Samarbeidsutvalget er skolens øverste organ. I utvalget sitter foruten representanter fra skolens brukergrupper, en politisk representant.

 

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl
Besøksadresse: Engen 4, Tomter
Telefon 69 92 46 00
Fraværstelefon: 99 21 82 33
SFO: 69 92 46 05/47 47 71 07

E-post: tomter.skole@hobol.kommune.no

Enhetsleder/rektor er:
Finn Ingar Frydenberg