A A A
Hobøl kirke Skyet -5

Funksjonshemmede - Knapstadtunet

Helse

Tjenester for funksjonshemmede holder til på Knapstadtunet, Knapstad.
Enhetsleder er Renate Svendsen,
tlf. 69 92 44 00

Enhetens hovedoppgave er å gi tjenester til mennesker med medfødt eller ervervet funksjonshemming under 67 år.
Dagtilbud, avlastning og hjelp i egen bolig.

  • Praktisk hjelp og bistand til brukere i egen bolig, i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven
  • Psykisk utviklingshemmede og personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
  • Barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og til deres foresatte

 

Link til søknadsskjemaer pleie og omsorgstjenester Hobøl kommune

 

Tips en venn Skriv ut