A A A
Hobøl kirke Skyet -1

Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Tilskudd til lag og foreninger


Får din virksomhet den andelen av tilskuddsmilliardene som dere kunne hatt?
Det finnes nærmere 1.400 ulike ordninger norske virksomheter, lag og foreninger kan søke på.
 
  • Hvor mange av disse kjenner du til?
  • Har dine kolleger kontroll på alle søknadsfristene?
  • Mer enn 150 kommuner, næringsselskap, kunnskapsparker og høgere utdanningsinstitusjoner abonnerer på Tilskuddsportalen. Den hjelper dem til å holde oversikt og kontroll over mulighetene som er i tilskudds- og støtteordninger.

Tilskuddsportalen gir en oversikt over støtteordninger for kommunens lag og foreninger:
 
  • Nasjonale ordninger
  • Fylkesordninger
  • Kommunale og lokale ordninger

Klikk her for å komme til tilskuddsportalen