A A A
Hobøl kirke Delvis skyet -3

Tilskuddsmidler til skogsbilveier i 2017

Traktor

Østfold fylke er tildelt kr 3.650.000,- i tilskuddsmidler til skogsbilveier i 2017. Kontakt landbrukskontoret, dersom du ønsker å søke.

I 2017 kan man få tilskudd på inntil 30 % av kostnadsgrunnlaget til de enkelte veianleggene. Kostnadsgrunnlaget skal være godkjent av den kommunen veien bygges i. Det gis tilskudd til både ombygging (heving av veiklasse) og nyanlegg. Det er ingen søknadsfrist på midlene.

Historisk sett blir det ombygd mye mer enn det nybygges. For å få tilskudd må veien bygges som bilvei i tråd med de fastsatte veinormalene. Husk at hvis du skal nybygge eller ombygge en skogsvei, enten det er traktorvei eller bilvei, så må du søke kommunen først. Hvis kommunen sier ja, og det er en bilvei, kan du i neste omgang søke kommunen om tilskudd til prosjektet.

Les mer om tilskudd til skogsbilveier

Tips en venn Skriv ut