A A A
Hobøl kirke Tåke -4

Tema og kommunedelplaner

Kommunedelplanene hører til kommunens overordnede planer og er slik sett også en del av kommuneplanen. Kommunedelplanene omfatter temaer knyttet til ulike virksomhetsområder og har som oftest utgangspunkt i statlige føringer fra de ulike fagdepartement.

 
 
Planverk Kommentarer

 

 

Beredskapsplaner

 

Beredskapsplan

Sist vedtatt 24.02.2014

Handlingsplan ved kriser og akutte hendelser i barnehagen

Sist vedtatt 20.9.2010, revidert 12.07.2013

Handlingsplan ved kriser og akutte hendelser i skolen

Sist vedtatt 22.11.2010

Smittevernplan

Sist vedtatt 2009

 

 

Andre planer

 

Barnehageplan 2013-2019

Sist vedtatt 18.03.2013

Bekjempelse av barnefattigdom 2012-2014

Sist vedtatt 29.10.2012
Boligsosial Handlingsplan Sist vedtatt 24.02.2014
Folkehelse oversiktsdokument Sept. 2016

Forvaltningsplan for elg i Hobøl

Sist vedtatt 07.04.2010

Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner 2016-2020

Sist vedtatt 11.04.2016
Hovedplan for vannmiljø 2010 - 2018 Sist vedtatt 17.12.2009
Idrett og friluftsliv 2017-2029 Sist vedtatt 12.12.2016

Klima og energiplan for kommunene i IØ 2011-2022

Sist vedtatt 2011  
Kommunal planstrategi 2015-2019 Sist vedtatt 02.11.2016

Kvalitetsutviklingsplan for Hobølskolen 2013-2016

Sist vedtatt juni 2013

Kvalitetsutviklingsplan for skolefrititdsordningen 2014-2017

Sist vedtatt juni 2014

Næringsplan for Hobøl kommune

Sist vedtatt 13.04.2015

Psykisk helseplan 2007-2010

Sist vedtatt 16.06.2008

Rusmiddelpolitisk handlingsplan med alkoholpolitiske retningslinjer

Sist vedtatt 12.12.2016

Trafikksikkerhetsplan 2004-2016

Sist revidert 2009

Utviklingsplan for Hobøl kulturskole

Sist vedtatt 14.12.2015

 

Tips en venn Skriv ut