A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 5

Enhet for teknisk forvaltning

Plan

Tekniske tjenester i Hobøl kommune ble i januar 2016 delt i to.
Enhet for teknisk forvaltning jobber i hovedsak med byggesaker, plan, miljøsaker, geodata, kommunale avgifter og eiendomsskatt.
Enhet for teknisk utførende tjenester har ansvaret for vei, vann, avløp, kommunale bygg, utleie, snørydding mv.

Enhet for teknisk forvaltning er organisert som en egen enhet direkte under rådmannen i Hobøl kommune, mens enhet for teknisk utførende tjenester ledes av Lars Flaathen.

Tips en venn Skriv ut