A A A
Hobøl kirke Regn 6

Enhet for teknisk forvaltning

Plan

Fra 01.01.18 vil samtlige kommunaltekniske tjenester i Hobøl kommune utføres av Askim kommune gjennom et inngått vertskommunesamarbeid. Tjenestene som utføres av Askim kommune, på vegne av Hobøl kommune, er i hovedsak:
- plan- og byggesaksbehandling
- geodatatjenester
- teknisk drift (vann, avløp, vei og renovasjon)
- forvaltning av kommunale bygg og anlegg
- kommunaltekniske prosjekter
- vaktmestertjenester
- internt renhold

Dersom du etter 01.01.18 ønsker å komme i kontakt med ansatte innenfor disse tjenestene kan du kontakte Servicetorget i Askim kommune på telefon 69 68 10 00 eller på e-post postmottak@askim.kommune.no.

Ønsker du personlig veiledning av byggesaksbehandler må du avtale tid på forhånd.