A A A
Hobøl kirke Skyet 12

Symrelunden barnehage

Symrelunden

VELKOMMEN TIL SYMRELUNDEN BARNEHAGE
 

Årshjul for Symrelunden barnehage 2017-2018

Barnehagens kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Symreveien 3, 1825 Tomter.
Telefon: 456 37 219

Postadresse: Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl

Enhetsleder/styrer er Kristin Bjelland:
Enhetsleder Kristin Bjelland

Telefon: 456 37 219 / 991 62 419
e-post: kristin.bjelland@hobol.kommune.no

 

 

Tips en venn Skriv ut