A A A
Hobøl kirke Skyet 8

Svømmehallen / Folkebadet i Hobøl

Bassenget mot glassvegg_2

Lørdag 12. januar åpner svømmehallen igjen for våren.

Følgende datoer er det åpent i vår:

12. januar
19. januar
26. januar

2. februar
9. februar
16. februar

2. mars
9. mars
16. mars
23. mars
30. mars

6. april
13. april
27. april

4. mai
11. mai

 

Svømmehallen er åpen lørdager fra:
Kl   10.00 - 13.00

Svømmehallen er stengt i skolens ferier.

1

Reglement for bruk av badeanlegget ved Hobøl kommunale bad:

  • Barn under 10 år har bare adgang til svømmehallen ifølge med foresatte.
  • Badet er ikke ansvarlig for verdisaker som ikke er innlevert til oppbevaring.
  • Innsåping og dusj skal foretas uten badetøy før man går i bassenget.
  • All form for mat og drikke er forbudt i badeanlegget.
  • Det må ikke hoppes eller stupes fra langsidene av bassenget.
    Stup må bare foretas fra den dypeste enden.
  • Alle må vise ro og orden og følge personalets anvisninger. Personalet har det avgjørende ordet, hvis det er uenighet om tolkningen av reglementet.
  • Overtredelse av ordensreglene kan medføre bortvisning fra badeanlegget.

2

 Badet er stengt i skolens ferier

3

Billettpriser: 

Voksne kr. 60,-
Barn (fra 0 - 16 år kr. 30,-
Familie/husstand kr. 120,-
Klippekort barn, 10 klipp kr. 250,-
Klippekort voksne, 10 klipp kr. 500,-
Ledsagerbevis ledsager gratis

Alle badende må betale billett. Billetter selges ved inngangen.

  Åpen badstu for kvinner:

Lørdager i partallsuker

 

Åpen badstu for menn:

Lørdager i oddetallsuker

 

Besøksadressen til svømmehallen er Skoleveien 15, 1823 Knapstad (Knapstad barne- og ungdomsskole)

 

Tips en venn Skriv ut