Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Regn

Svømmehallen / Folkebadet i Hobøl

Folkebad i Hobøl

Svømmehallen er åpen lørdager fra:

Kl   10.00 - 13.00
 

Svømmehallen er stengt i skolens ferier.

 

 

 

1

Reglement for bruk av badeanlegget ved Hobøl kommunale bad:

  • Barn under 10 år har bare adgang til svømmehallen ifølge med foresatte.
  • Badet er ikke ansvarlig for verdisaker som ikke er innlevert til oppbevaring.
  • Innsåping og dusj skal foretas uten badetøy før man går i bassenget.
  • All form for mat og drikke er forbudt i badeanlegget.
  • Det må ikke hoppes eller stupes fra langsidene av bassenget.
    Stup må bare foretas fra den dypeste enden.
  • Alle må vise ro og orden og følge personalets anvisninger. Personalet har det avgjørende ordet, hvis det er uenighet om tolkningen av reglementet.
  • Overtredelse av ordensreglene kan medføre bortvisning fra badeanlegget.

2

 Badet er stengt i skolens ferier

3

Billettpriser: 

Voksne kr. 60,-
Barn (fra 0 - 16 år kr. 30,-
Familie/husstand kr. 120,-
Klippekort barn, 10 klipp kr. 250,-
Klippekort voksne, 10 klipp kr. 500,-
Ledsagerbevis ledsager gratis

Alle badende må betale billett. Billetter selges ved inngangen.

  Åpen badstu for kvinner:

Lørdager i partallsuker

 

Åpen badstu for menn:

Lørdager i oddetallsuker

 

Besøksadressen til svømmehallen er Skoleveien 15, 1823 Knapstad (Knapstad barne- og ungdomsskole)