A A A
Hobøl kirke Skyet -1

Stipend, priser og støtteordninger innenfor kulturområdet

Kultur

Alle som driver kulturarbeid innen kommunen har adgang til å søke om støtte. Det kan også gis støtte til kulturtiltak som spenner over et større geografisk område, forutsatt at dette arbeidet har betydning for kulturlivet i Hobøl kommune.

 • Hovedutvalg for oppvekst og omsorg (HOO) er delegert myndighet til å fordele budsjetterte midler til foreninger, lag og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i kommunen.
 • Kommunen kan gi bidrag til utgifter ved leie av lokaler og anlegg til alle lag som driver kulturarbeid.
 • Etter en vurdering kan det gis bidrag til frivillige organisasjoner som har påtatt seg, eller har blitt pålagt, å stå ansvarlig for et nasjonalt-, regionalt- eller lokalt arrangement. Organisasjonen som søker må være registrert som tilhørende i Hobøl og oppfylle de kommunale kriterier for å være støtteberettiget.
 • Alle lag og organisasjoner kan søke om midler til prosjekter. Prosjekter/tiltak som mange har glede av prioriteres.
 • Kursstøtte kan tildeles ledere eller lederemner i lag som driver kulturarbeid til deltagelse på leder- og instruktøropplæring innen søkerens arbeidsområde.
 • Alle lag og organisasjoner kan søke om midler til ”miljøaksjoner”.
 • Hobøl kommune kan dele ut kulturstipend for å stimulere personer som ønsker å utdanne seg innen kulturarbeid i kommunen.
   

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Dette er en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Denne tilskuddsordningen kalles momskompensasjon generell ordning.
 • Dere kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet vårt. Her finner du også søknadsskjema. Søknadsfristen er 1.september hvert år. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.