A A A
Hobøl kirke Skyet 0

Starte bedrift i Hobøl

Hobøl kommune er rangert som nr 1 i Østfold og som nr 10 i Norge når det gjelder vekst i antall foretak i egen kommune i Nærings-NM 2011 (Telemarksforskning / NHO). Det betyr ganske enkelt at det er mange som ser muligheter for bedriftsetablering i Hobøl. Dette forplikter oss som kommune.

Vi ønsker å legge forholdene til rette for din bedriftsetablering, slik at etableringen går så raskt og smidig som mulig. Ta derfor gjerne kontakt med oss i en tidlig fase, så vi sammen kan se på mulighetene.

Hobøl har en svært god geografisk plassering i Østfold / Norge. Det er kort vei til markeder både i Oslo-området og til Europa. Det er svært gode kommunikasjoner til inn- og utland (E18, E6, jernbane). Andel av befolkningen i kommunen med høyere utdannelse er stor.

For å håndtere veksten i antall nyetableringer er store næringsarealer nå i ferd med å klargjøres for utbygging. Dette gjelder næringsområder på Holt, Hollebøltangen og Ringvoll.

Hobøl næringsforum organiserer næringslivet i kommunen. Bli medlem i foreningen og vær med på arrangementer, frokostmøter og andre aktiviteter som skal skape samhold og utvikling blant kommunens bedrifter.
 

Går du med en drøm å starte egen bedrift? Har du en god ide du gjerne vil teste ut i markedet?
Dersom svaret er «JA!» ta kontakt med Etablererservice Østfold. Her får du hjelp med alt fra A til Å i forhold til din bedriftsetablering.

Her samarbeider 18 kommuner gjennom Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold og Innovasjon Norge Østfold for å utvikle nye og spennende bedrifter. Kanskje din blir den neste? Her kan du ta et grunnkurs i etablering for deretter å få individuell veiledning av flinke folk som vet hvordan markedet ser ut og hva du må huske under etableringen.

Den gode nyheten? Alle tilbudene er gratis for deg, men krever påmelding. Lykke til!