A A A
Hobøl kirke Skyet -4

Står du i manntallet?

Valglogo

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå oppført i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt nederst i denne annonsen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, det står hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for av sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du nederst i annonsen.

Sametingsvalget
For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget på telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.
Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende steder:

Hobøl kommune - Servicetorget
Hobøl bibliotek, Tomter
Hobøl bo- og behandlingssenter, Knapstad
Spar Hobøl, Ringvoll

Klage over feil i manntallet sendes:
Hobøl kommune
Valgstyret
Elvestadveien 1000
1827 Hobøl

Tips en venn Skriv ut