A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 20
Transportstøtte

Søknad om tilskudd til transport for funksjonshemmede for 2019 (TT–kort)

Søkere som er tildelt transportstøtte for 2018 må søke på nytt, og får søknadsskjema tilsendt fra kommunen. Andre søkere får søknadsskjema ved å henvende seg til Servicetorget, tlf 69 92 44 00 eller på Hobøl kommunes nettsider.

Søknadsfrist: 1. november 2018.

Hobøl kommune tildeler støtte til transport etter retningslinjer gitt av Fylkeskommunen:

  • Søkere mellom 14-67 år prioriteres
  • Varig rullestolbrukere og blinde/svaksynte skal prioriteres
  • Funksjonshemmingen må være varig
  • Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke
  • Beboere på sykehjem godkjennes ikke
  • Søkere som bor i omsorgs – og trygdebolig kan godkjennes
  • Begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning
  • Utover disse kriteriene vil det også bli benyttet kommunale vedtatte kriterier i tildelingen

Informasjon om transporttjenesten

Tips en venn Skriv ut