A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 9

SLT

Kriminalitetsforebyggende råd

SLT - lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

12. mars 2017

SLT er en modell for tverretatlig samarbeid. Det finnes godt over hundre kommuner i Norge som bruker denne modellen, bl.a Hobøl.

Dinutvei.no

Dinutvei.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

01. mars 2016

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinutvei.no - ble lansert 15.februar 2016.

Våre enheter

Selvbetjening