Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Lettskyet
Kriminalitetsforebyggende råd

SLT - lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT er en modell for tverretatlig samarbeid. Det finnes godt over hundre kommuner i Norge som bruker denne modellen, bl.a Hobøl.

2017-03-12
Dinutvei.no

Dinutvei.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinutvei.no - ble lansert 15.februar 2016.

2016-03-01