A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Skolerute

Skoleåret består av 190 skoledager og begynner rundt midten av august og varer til rundt midten av juni.

I følge opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedager for elevene. Forskriften skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver.

Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

I skolerutene fremgår det tydelig når skolene har ferier. Vi henstiller hjemmene om ikke å ta ut elever fra undervisningen, uten ved helt spesielle anledninger.
Det er viktig for sammenhengen i læringsarbeidet at alle deltar og får med seg nødvendig læring. Fravær kan føre til kunnskapshull. Det er også viktig å merke seg forskriftene som sier at fravær skal føres på vitnemålet til slutt.

Skolerute 2019-2020

Skolerute 2020-2021