A A A
Hobøl kirke Regn 6

Hobølskolen

SkolebarnHobøl kommune har skole i hvert av tettstedene Tomter, Knapstad og Ringvoll.

Det er to barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole.
Tomter og Ringvoll har barneskoler 1.-7.trinn.
På Knapstad ligger Knapstad barne- og ungdomsskole med trinnene 1. - 10.

I høyre-menyen finner du informasjon om hver av de tre skolene.
Til venstre finner du informasjon som er felles for hele Hobølskolen.