Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Regn

Hobølskolene

Hobøl kommune har skole i hvert av tettstedene Tomter, Knapstad og Ringvoll.

Det er to barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole.
Tomter og Ringvoll har barneskoler 1.-7.trinn.
På Knapstad ligger Knapstad barne- og ungdomsskole med trinnene 1. - 10.

 

Innskrivingsskjema for skoleåret 2016 - 2017

Skoleruta for Skoleruta for Skoleruta for
Skoleåret 2016-2017 Skoleåret 2017-2018 Skoleåret 2018-2019


Vedtekter for skolefritidsordningen

 


Ringvoll skoleRingvoll skole
Besøksadresse: Trollveien 16
1827 Hobøl
Tlf: 69924570
e-post: ringvoll.skole@hobol.kommune.no

 


Rektor: Ragnhild Saxebøl - 69 92 45 72 /e-post: ragnhild.saxebol@hobol.kommune.no

Leder av FAU: Per Magne Iversen

Tomter skole
Tomter skole
Besøksadresse: Engen 4, 1825 TOMTER
Tel: 69 92 46 00
e-post: tomter.skole@hobol.kommune.no

 


Rektor: Geir Heggøy - 69 92 46 01 /e-post: geir.heggoy@hobol.kommune.no

Leder av FAU: Monica Nordlund Risnes

 


Knapstad skoleHobøl ungdomsskole

Knapstad barne- og ungdomsskole

Besøksadresse: Skoleveien 15, 1823 Knapstad
Tlf. barnetrinnet: 69 68 18 80
Tlf. ungdomstrinnet: 69 68 18 50
e-post: kbusk@hobol.kommune.no

 

Rektor: Christer Høyning - 69 68 18 51 /e-post: christer.hoyning@hobol.kommune.no

Leder FAU barnetrinn: Anne Sofie Dæhlen
Leder FAU ungdomstrinn: Silje Marie Andersen

 


 For perioden 2015- 2019 er følgende valgt som SU-representanter i skolen: 

Skole

Medlem

Varamedlem

Ringvoll skole

Pernille Backer Lemming

Synnøve Ihlebekk

Tomter skole

Kristin Jelstrup Thomsen

Grethe J. Hansen

Knapstad barne- og ungdomsskole

Lene Hvamstad

Pernille Backer Lemming

 

Skolefaglig rådgiver har kontor på kommunehuset, Elvestad.
Eva Kubberød Utne - 69 92 44 04
E-post: eva.k.utne@hobol.kommune.no

Postadresse:
Alle skolene har postadresse Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl

Åpningstider
SFO: Morgen:07.00-08.30. Ettermiddag: 12.30-17.00