A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Skolefritidsordning (SFO)

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Pris for tjenesten

Priser for 2017 vedtatt av kommunestyret i Hobøl:

 

Foreldrebetaling per måned i SFO fra 1.januar 2017 utgjør (selvkost):

· 6-14 t/u fra kr 1.921,- til kr 2 320,-

· 15-20 t/u fra kr 2.198,- til kr 2.663,-

· 21-28 t/u fra kr 2.477,- til kr 2.999,-

Dagplasser ved ledig kapasitet opprettholdes med kr 252,- per dag. Betaling for mat fastsettes til kr 111,- per mnd og inngår i foreldrebetalingen.

 

 

 

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Vedlegg

Hobøl kommune - SFO

Oppvekstportalen - Elektronisk søknad om plass i SFO

Skolerute - Planleggingsdager for SFO er de samme som for skolen

Vedtekter SFO , vedtatt 19.03.2012

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 28.07.2017 16:23