A A A
Hobøl kirke Tåke -4

Skolefritidsordningen

SFO

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn.
SFO eies og drives av Hobøl kommune. SFO drives i henhold til nasjonale lover og forskrifter, kommunale vedtekter og planer for den enkelte SFO.
SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

SFO året starter 1.august

Morgentilbud: 07.00 -0 8.30
Ettermiddagstilbud: 12.30 - 17.00

Skolefritidsordningen har åpent hele året, bortsett fra 3 uker i juli. I tillegg har ordningen stengt 5 planleggingsdager, julaften, romjula, nyttårsaften samt påskeuken fra palmesøndag.
I skolens ferier har SFO åpent hele dagen fra kl. 7.00 – 17.00.

Du kan søke, endre eller si opp plassen ved SFO via Oppvekstportalen

Tips en venn Skriv ut