A A A
Hobøl kirke Skyet 0

Seniorportalen - en enklere hverdag

Senior
Idéen med SeniorPortalene er at seniorer over hele landet kun skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag.

Dette er nasjonale sider uten kostander eller krever medlemsskap for brukerne. Vi bygger på visjonen og tanken bak Helse- og omsorgstjenestelovens §1-1.
Dens formål er:
"Å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.”

Vi har samlet informasjon vi mener er nyttig for seniorer under  «paraplyen» Seniorportalene.no med følgende underportaler som gir svar på viktige spørsmål som:

SeniorBoPortalen.no - Hvilke bomuligheter finnes for meg?   
FrittBrukervalgPortalen.no - Hvem kan hjelpe meg i hjemmet?
ErnæringsPortalen.no – Hva er riktig mat for meg? 
SeniorAktiviteter.no - Hvilke aktiviteter finnes for meg i mitt nærområde? 
BPA-Portalen.no - Nettstedet for personer som har en nedsatt funksjonsevne og som trenger brukerstyrt personlig assistent i eller utenfor hjemmet.