A A A
Hobøl kirke Regn 6

Rutetider og kommunikasjon

Buss

Østfold fylkeskommune har ansvar for det lokale og regionale kollektivtilbudet i Østfold. Dette omfatter kjøp av transporttjenester, fastsette priser, bygge og vedlikeholde terminaler og holdeplasser samt videreutvikle og kvalitetssikre eksisterende kollektivtilbud.
 
Østfold kollektivtrafikk
Sjekk om toget er i rute - NSB
Ruter - Reiseplanleggeren
Trafikkmeldinger - Statens vegvesen