Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Delvis skyet

Ringvoll skole og SFO

 8[ 3]

 

 

 

 

 

Ringvoll skole og SFO ligger på Ringvoll- feltet i vakre, landlige omgivelser med tilgrensende skogholt. Ringvoll skole gir et helhetlig pedagogisk tilbud til barn fra 1.- 7 . trinn. Elever i aldersgruppen for 1.-7. trinn fra Hobøl statlige asylmottak mottar innføringstilbud ved Ringvoll skole. Skolen ønsker å være inkluderende, lærende og fremtidsrettet.

Skoledagene våre begynner kl. 8.45 og varer til 12.30 /14.30.

SFO er åpen fra kl 07.00 - 08.30 og fra etter skoletid og frem til kl 17.00. Ved for sen henting faktureres foresatte med kr 300,- pr. påbegynte halvtime.

SFO holder stengt grunnet planleggingsdager torsdag 17. og fredag 18. august 2017.

Skolen starter mandag 21. august 2017 kl 08.45.
Elevene som starter i 1. trinn og deres foresatte møter ute i skolegården.

Skolebuss
Elevene fra asylmottaket og de som bor og tar buss langs fv 120 mellom Elvestad og Ringvoll, kan fra skolestart ta rutebussen som går mellom Askim og Moss.

Ringvoll skole feirier 20-årsjubileum i år og dette feirer vi med jubileumsuke i uke 42!

 

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Trollveien 16, 1827 Hobøl
Postadresse: Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl
E-post: ringvoll.skole@hobol.kommune.no
Tlf: 69 92 44 00

Enhetsleder/rektor:
Ragnhild Saxebøl
ragnhild.saxebol@hobol.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut