A A A
Hobøl kirke Tåke -7

Ringvoll barnehage

 

 

Velkommen til Ringvoll Barnehage!

Ringvoll barnehage er en av tre kommunale barnehager i Hobøl. Barnehagen ligger fint til ved Ringvoll boligfelt, med barneskolen som nærmeste nabo. Vi har et stort og fint uteområde, som byr på varierte utfordringer for barn i alder 0-6 år. Den nære beliggenheten til skolen gjør at vi også har mulighet til å bruke deres uteplass, med sykling, fotballbane og hinderløype. Vi legger stor vekt på natur og friluftsliv. Barnehagen har en egen uteavdeling, som ligger like bak Ringvoll boligfelt.

Barnehagens visjon er: Ringvoll barnehage – et godt sted å være, et godt sted å lære.

Vårt fokusområde for 2017-18 er utforsking, lek og skaperglede.
Vi ønsker at barna skal få leke og utfolde seg gjennom skaperglede og utforskertrang med delaktige og interesserte voksne. Barnehagedagene skal være varierte, allsidige og morsomme med mye lek.

Årshjul for Ringvoll barnehage 2017/2018
 

Barnehagens kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Trollveien 14, 1827 Hobøl
Telefon: 69 92 45 77
Postadresse: Elevstadveien 1000, 1827 Hobøl

Enhetsleder/styrer er Bodil Brødholt:
Enhetsleder Bodil Brødholt

Telefon: 69 92 45 77 / 930 21 747
e-post: bodil.brodholt@hobol.kommune.no


 

Tips en venn Skriv ut