A A A
Hobøl kirke Tåke -4

Reguleringsplaner

Reguleringsplankart

Reguleringsplaner utarbeides på bakgrunn av arealdelen i kommuneplanen. Planen beskriver hvor og hvordan utbygging kan skje, og skal utarbeides i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Planen er bindende for all arealbruk, fradeling, samt bygge- og anleggsarbeid innenfor reguleringsområdet. Reguleringsplaner skal behandles i hovedutvalg for plan og utyvikling og vedtas endelig i kommunestyret.

Vedtatte reguleringsplaner er digitalisert og ligger på kommunens kartside. Kartet med tilhørende planregister oppdateres fortløpende.

Det gjøres oppmerksom på at noen av de aller eldste reguleringsplanene ikke er lagt inn i planregisteret. Det kan også ta noe tid får nye reguleringsplaner er lagt inn.

Tips en venn Skriv ut