A A A
Hobøl kirke Skyet 2

Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage

Barnehage


Hvem kan søke om dette? For at din søknad skal bli behandlet før nytt barnehageår, bør du søke før 15.mai.

Det er fastsatt en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass for alle med plass og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5- åringer.

Hvem kan søke:

  • Redusert foreldrebetaling: For 2018 kan familier som tjener mindre enn kr. 533 500 søke
  • 20 timer gratis kjernetid for 3-, 4 og 5 åringer: fra 1.august 2018 kan familier som tjener mindre enn kr. 533 500,- søke.

Du kan lese mer om ordningen på UDIR sine sider.

Redusert faktura gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn.

Søknadsskjema