A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Redusert betaling i barnehager for familier med lav inntekt

Barn som leker

Hvem kan søke om dette? Du må ha en barnehageplass til barnet ditt. For at din søknad skal bli behandlet før nytt barnehageår, bør du søke før 15.mai. Du må også legge ved dokumentasjon på husholdningens samlede skattbare inntekt.

Redusert foreldrebetaling: For 2017/2018 kan familier med samlet skattepliktig inntekt
under kr. 500 500,- søke.

20 timer gratis kjernetid for 3- 4 og 5 åringer: For våren 2017 kan familier med samlet skattepliktig inntekt under kr. 417 000,- søke.
Fra 1.august 2017 vil grensen for å få innvilget dette øke til kr. 428 000,-.

Du kan lese mer om ordningen på UDIR sine sider.
Søknadsskjema finner du på Hobøl kommunes hjemmeside. Redusert faktura gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn.