A A A
Hobøl kirke Sludd 1

Radon

Radon

TIL DEG SOM LEIER UT BOLIG
Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom.

 

 

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³.

Grenseverdien og tiltaksgrensen gjelder fra 1. januar 2014

. Vi er nå inne i målesesongen 2013/2014, og det holder at radonmålingene er utført innen midten av april 2014. En radonmåling tar minst to måneder.

Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Mål radon i utleieboliger: http://www.nrpa.no/radon/maaling-av-radon-i-boliger

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal vøre tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Informasjon fra Statens strålevern: http://www.nrpa.no/radon/radon-i-utleieboliger