A A A
Hobøl kirke Skyet 6

Psykisk helseteam

Blomst på stein


Psykisk helseteam er et lavterskel tilbud for barn (over 12 år) og voksne med psykiske helseplager og/eller rusproblemer.
Vi jobber i hovedsak med støttesamtaler, veiledning, samt bistår i kontakt med andre instanser.

Psykisk helseteam består av medarbeidere med ulike helsefaglige utdanninger, en ruskonsulent og aktivitør.

Vi er primært et dagtilbud fra kl 08.00-15.00
Se også våre gruppetilbud i venstremenyen.

Ønsker du kontakt kan du ringe teamtelefonen 992 18 226

 

Ved behov for akutt hjelp skal legevakt kontaktes.
Indre Østfold Legevakt
Telefon: 69 88 79 00 eller 116 117.