A A A
Hobøl kirke Skyet -1

Prosjektet Nye Askim 2020 utvides

53104463 - team teamwork join hands partnership concept

22. februar kom forslaget fra Regjeringen om at Askim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg kommuner blir slått sammen.

Regjeringen legger med det første frem en proposisjon for Stortinget om kommunereformen. Forslaget har flertall der.
Når vedtaket er gjort i Stortinget, vil det opprettes en politisk fellesnemnd som starter arbeidet med å bygge den nye kommunen.

​Siden juni 2016 har Askim og Hobøl etablert en velfungerende prosjektorganisasjon som har arbeidet med basis i grunnlagsdokumentet for de to kommunene (2K). Vi ser frem til å videreutvikle prosessen på dette grunnlaget sammen med Spydeberg og Eidsberg.

​Samtidig har Askim og Hobøl arbeidet godt og aktivt med samarbeid i flere arbeidsgrupper på mange tjenesteområder. Dette fortsetter som planlagt og vil føre til nye interkommunale samarbeid frem til 2020.

​Vi ønsker Spydeberg og Eidsberg velkommen i videreutviklingen av den nye kommunen som vil bli en slagkraftig kommune med 40 000 borgere.