A A A
Hobøl kirke Klarvær 11

Pleie, omsorg og rehabilitering

Inngangsparti HBBS

Enhet for pleie, omsorg og rehabilitering holder til ved Hobøl bo- og behandlingssenter på Knapstad. Enheten har ansvaret for sykehjemmet, omsorgsboliger, hjemmebaserte tjenester, dagsenter og psykisk helseteam.

Søknadsskjema

Samtykkeerklæring

Søknadsskjema for transportstøtte

Informasjon og kriterier for tildeling av TT-kort

Søknadsskjema for ledsagerbevis

Søknadsskjema for parkeringsbevis for forflytningshemmede

 

Hobøl bo og behandlingssenter
Besøksadresse: Gaupefaret 5, 1823 Knapstad
Postadresse: Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl
Telefon 69 92 44 00

Tips en venn Skriv ut