A A A
Hobøl kirke Regn 6

Pleie, omsorg og rehabilitering

Inngangsparti HBBS

Enhet for pleie, omsorg og rehabilitering holder til ved Hobøl bo- og behandlingssenter på Knapstad. Enheten har ansvaret for sykehjemmet, omsorgsboliger, hjemmebaserte tjenester, dagsenter og psykisk helseteam.

Link til søknadsskjemaer pleie og omsorgstjenester Hobøl kommune

 

Hobøl bo og behandlingssenter
Besøksadresse: Gaupefaret 5, 1823 Knapstad
Postadresse: Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl
Telefon 69 92 44 00