A A A
Hobøl kirke Regn 6

Planer og strategier

Kornåker ved Dingstad gård, Fotograf: Andreassen, Toril, Copyright: Hobøl kommune

Kommunen er gjennom forskjellig lovverk pålagt å utarbeide planer for sin virksomhet.
Kommunens økonomi og vedtatte prioriteringer (økonomiplanen og budsjett) er avgjørende for når tiltak kan gjennomføres.
Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsverktøy. Den er utgangspunktet for all annen planlegging i kommunen som for eksempel kommunedelplaner, reguleringsplaner og handlingsplaner.

 

Både i kommuneloven og plan- og bygningsloven blir det fastslått at kommunene skal utarbeide planer som samordner kommunens virksomhet og trekker opp mål og retningslinjer for utviklingen av kommunen.

Benytt menyen på venstre side for mer informasjon om planer i Hobøl kommune.