A A A
Hobøl kirke Skyet 17

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT for Hobøl, Skiptvet og Spydeberg

PP-tjenestens oppgaver er bl.a. å bistå foreldre, barnehage og skole i arbeidet med å tilrettelegge opplæringen for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.

Målgruppen er barn under opplæringspliktig alder, barn og ungdom i grunnskolealder, samt voksne med behov for spesialundervisning. Sentrale arbeidsoppgaver er utredning av behov for spesialundervisning og annet sakkyndighetsarbeid, veiledning og rådgivning til personalet på skoler og barnehager, til foreldre og ved direkte hjelp til personer med særskilt behov. Vi driver med organisasjons- og kompetanseutvikling, og tilrettelegging for pedagogisk utvikling i skoler og barnehager.

Kontaktinformasjon til PPT

Postadresse: Stasjonsgaten 35, 1820 Spydeberg
Besøksadresse: Nordmyrveien 3 (vis-a-vis Rema 1000), 1820 Spydeberg
E-mail: ppt@spydeberg.kommune.no
Telefon: 69 68 22 50
Telefax: 69 68 22 51