A A A
Hobøl kirke Regn 6

Om Hobøl

Regnbue over Hobøl

Hobøl kommune ligger i Østfold og grenser til Akershus fylke. Kommunen ligger sentralt ved E18 og jernbanen, Østre linje. Mange av innbyggerne i Hobøl arbeider i Oslo og Akershus. Reisetiden til Oslo er ca. 40 minutter med tog, buss eller bil. Ski, Askim og Moss er de byene som ligger aller nærmest.

 

Hobøls totale areal er på 144 km², fordelt på 35 km² jordbruksareal, 100 km² skogbruks areal og 9 km² annet areal. (bl.a. byggeområder) De store skogsområdene gir gode muligheter for friluftsliv, jakt, fiske og lokalhistoriske opplevelser. Det bor 5 557 personer i Hobøl kommune pr. 1.januar 2017.

Hobøl kommunehus ligger på Elvestad. Her holder kommunens sentraladministrasjon til, sammen med teknisk enhet, lønn- og regnskap, skatt, helsestasjonen og barnevern.

Tomter, Ringvoll og Knapstad er de tre største boligområdene i kommunen. På Ringvoll og Tomter finnes det barneskoler med SFO. På Knapstad er det en 1-10 skole, Knapstad barne- og ungdomsskole. Også her finnes det SFO-tilbud. 

Kommunen har syv barnehager og full barnehagedekning.

Hobøl bo- og behandlingssenter ligger på Knapstad. Senteret har tre sykehjemsavdelinger med 29 plasser, hvorav 9 plasser er på en egen demensavdeling. 8 omsorgsboliger i fellesskap og 11 omsorgsboliger ligger nær tilknyttet senteret. Videre er det base for hjemmebaserte tjenester og psykisk helseteam.

Er du interessert i naturopplevelser har bygda flere områder å by på. Langs Hobølelva er det mange turmuligheter. Kjøper man fiskekort, kan en friste lykken med snøre og stang i elva. Kanskje frister det med en padletur fra Mjær i nord til Vansjø i sør. Dette er en tur speiderne i bygda har tatt flere ganger. En forutsetning for slik aktivitet er at man er ytterst nøye med rengjøring av utstyret en bruker i elva, slik at eventuell smittefare fra andre vassdrag ikke overføres.
 
Idrettsorganisasjonene engasjerer bygdas unge og gamle med aktiviteter i mange forskjellige idrettsgrener. 4H kan også være et alternativ for deg som er ung og liker å jobbe med praktiske ting ute i naturen. Nevnes bør også de kristelige organisasjonene, som har grupper og aktiviteter for både gammel og ung. Musikk og teater er det også tradisjon for i kommunen. Vårt skolekorps har lenge holdt høy standard. For den som liker å bruke stemmen i et kor eller en sanggruppe finnes det gode muligheter i Hobøl. I tillegg til de som her er nevnt finnes det en rekke lag og foreninger i kommunen.
 
Byggeaktiviteten er stor, med mange spennende utbyggingsprosjekter på gang. Hobøl er en kommune i sterk vekst.
 
 

HOBØLELVA Hobølelva Fotograf: Eva K UtneCopyright: Hobøl kommune
Hobølelva arbeidet seg ned i den gamle fjordbunnen fra Brekke mot Høyfoss. Vannet hadde liten hastighet, men skar seg likevel ned i de løse jordlagene. I dag slynger elva seg fram over den flate dalbunnen i såkalte meandere og serpentiner. Dette danner grunnlaget for mønsteret i Hobøl kommunevåpen. Hobølelva er som en hovednerve gjennom bygda. Den følger en gjennomgående sprekksone i fjellgrunnen. Ut fra fjellstrukturen skulle elva hatt sitt naturlige utløp ved Hølen, men på grunn av yngre sprekksoner skifter elva retning ved Høyfoss og renner sørover mot Vansjø. På strekningen fra Mjær til Brekke er det en rekke fosser og stryk. Fossene har vært viktige kraftkilder for møller, kverner og sagbruk opp gjennom tidene. Da energien ikke kunne transporteres slik som i dag, var strekningen fra Mjær til Brekke i tidligere tider et av landets tetteste industriområder.


BYGDENAVNETSkjelfoss Fotograf: Eva K UtneCopyright: Hobøl kommune
I eldre tider het elva Mors. Hva dette egentlig betydde vet vi ikke i dag, men det har rimeligvis sammenheng med navnet Mjær, vannet som elva kommer fra. Etter elva ble også dalføret opprinnelig kalt Morsardalr, eller i yngre form Mossedal. Hobøl som bygdenavn er mye yngre. Det ble først aktuelt etter at kristendommen kom til distriktet. Da ble det nemlig bygd kirker på gårdene Hobøl og Tomter, og kirkesogna fikk så navn etter disse gårdene. Hobøl betyr ”høyt bøle” eller med andre ord en gård som ligger høyt i terrenget.

Du kan lese mer om Hobøl sin historie i Bygdebok for Hobøl. Den har hittil kommet ut med tre bind. Ønsker du å bestille boken kan du ta kontakt med servicetorget.

 

 Hobølsangen