A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Offensiv og positiv start på kommunesamarbeidet mellom Askim og Hobøl

Ordførere Hobøl og Askim 2015-2019

Interimnemnda er nå etablert

Interimnemnda for kommunesammenslåingen mellom Askim og Hobøl hadde sitt første møte 10. august i Hobøl. Allerede nå starter man arbeidet med å se på områder som kommunene kan samarbeide om. Dette kan du lese mer om i vedlegget til protokollen.

I møtet ble det valgt politiske representanter til partssammensatte utvalg. Medlemmene er: Kjell Håvard Jensen, Ingolf Paller, Torill Bergene + en representant til fra Hobøl kommune, som vil oppnevnes etter behandling i kommunestyre 19.september. Varamedlemmer er Håvard A. Osflaten og Lise Rognerud.

Torsdag 18. august vil det bli holdt et felles møte med de hovedtillitsvalgte i begge kommunene. Da skal det blant annet velges representanter fra tillitsvalgte til partssammensatt utvalg.

I tillegg vil det bli nedsatt arbeidsgrupper på de ulike samarbeidsområdene som vil bestå av ledere og ansatte i begge kommunene.

 

Her kan du lese protokollen fra møtet.

Her kan du lese vedlegget til protokollen.