A A A
Hobøl kirke Sludd 1

Ny bussholdeplass ved Tomter skole

Buss

Fra 5. januar tas den nye snuplassen/bussholdeplassen ved jernbanestasjonen på Tomter i bruk.

Det betyr at ingen busser eller minibusser kjører opp til skolen eller stopper ved den gamle brannstasjonen. Elevene går av bussen og rett opp til skolen via Stasjonsveien.
Elevene går alene fra bussen til skolen på morgenen. Etter skoletid blir elevene fulgt til bussholdeplassen av en voksen, som venter der med elevene til bussen kjører.

Etter kl 07.50 må foreldre som kjører barn til skolen/SFO også sette av barna ved jernbanestasjonen og la dem gå opp via Stasjonsveien.

Skolen er veldig glad for den nye bussholdeplassen. Trafikksituasjonen ved skolen har vært vanskelig i lang tid. Nå bes alle foresatte respektere denne ordningen, og på den måten bidra til å øke trafikksikkerheten for elevene.