A A A
Hobøl kirke Regn 6

Nød- og vakttelefoner

Nødtelefoner
BRANN 110
POLITI 112
MEDISINSK NØDHJELP 113
Nytt felles legevaktnummer for Østfold 116 117

__________________________________________________________
116 111 (gratis å ringe) Alarmsentralen for barn og unge Den kan også kontaktes på e-post: alarm@116111.no

__________________________________________________________
913 89 293 Barnevernvakten: Interkommunal akuttvakt, kan kontaktes ved akutte, kritiske hendelser utenfor kontortid og i helger. Den interkommunale barnevernvakten består av følgende kommuner: Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

______________________________________________________________

22 59 13 00 (Døgnåpen) Giftinformasjon

______________________________________________________________
69 89 45 69 Krisesenteret i Indre Østfold: Krisesenterets hovedoppgave er å gi et akutt tilbud til kvinner og evt. deres barn, gi beskyttelse, gi tak over hodet for en begrenset tid, hjelpe dem til å hjelpe seg selv for å komme ut av en krisesituasjon og/eller et voldsforhold.

__________________________________________________________
Nytt felles legevaktnummer for Østfold 116 117 

Legevakten for Indre Østfold: Ved akutt og alvorlig sykdom utenom legenes åpningstid kan du kontakte Legevakten i Indre Østfold som har lokaler i Sykehuset Østfold Askim. Legevakten har åpent hverdager fra kl 16.00 og hele døgnet helg og helligdager

___________________________________________________________
060404 Mattilsynet / dyrevernet

___________________________________________________________
Mental Helse HJELPETELEFONEN - 116 123

___________________________________________________________
Tannlegevakten i Østfold 69 15 40 60 helg og helligdager mellom kl 10.00 - 11.30 og kl 15.00 - 17.00.

__________________________________________________________
905 82 084 Vakttelefon Hobøl vannverk BA (vann Tomter og Hobøl)

_____________________________________________________________
69 68 20 00 Vann Knapstad (dagtid)
917 42 701 Vann Knapstad (kveld og helg)

______________________________________________________________
69 22 10 90 Veterinærvakten for natt og helg. Gjelder Askim, Hobøl, Rakkestad, Skiptvet og Spydeberg Veterinærvakt

______________________________________________________________
479 77 025 Feier Per Robert Jansen
404 49 510 Feier Pål-Andre Gundersen