A A A
Hobøl kirke Regn 6

NAV Hobøl/Spydeberg

Nav

NAV-kontoret tilbyr samordnede tjenester innen områdene sosial, trygd og arbeid. Kontoret drives i partnerskap mellom kommunen og NAV Østfold. 

Ett sted å henvende seg
Enkelt for brukeren
Flere verktøy og virkemidler i møte med brukeren
En bedre og mer samordnet tjeneste


Dette er stikkordene for NAV-reformen, og for opprettelsen av NAV Hobøl/Spydeberg. Tjenester som tidligere lå i Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten inngår i kontoret, og skal fremstå som samlet ovenfor omverdenen. Brukeren skal ha én person å forholde seg til, som koordinerer bistanden. Viktige samarbeidspartnere vil være arbeidsgivere, tiltaksarrangører, leger og kommunale tjenester innen områdene rus og psykiatri. Dessuten kobles støttefunksjoner inn, i form av sentral forvaltningsenhet og kundesenter for telefonhenvendelser.

I tråd med digitaliseringen i samfunnet, har departementet vedtatt at NAV sine tjenester skal bestå av flest mulig selvbetjeningsløsninger, slik at NAV kan frigjøre ressurser til tett oppfølging av de som har stort tjenestebehov. Dette kalles Kanalstrategien og medfører NAV ikke lenger utfører "drop-in-samtaler".

Kontaktinformasjon:
Postadresse: Elvestadveien 1000, 1827 Hobøl
Telefon: 55 55 33 33
 

Søknad om sosialhjelp