A A A
Hobøl kirke Delvis skyet 9

NAV Hobøl/Spydeberg

Nav

NAV-kontoret tilbyr samordnede tjenester innen områdene sosial, trygd og arbeid. Kontoret drives i partnerskap mellom kommunen og NAV Østfold. 

Ett sted å henvende seg
Enkelt for brukeren
Flere verktøy og virkemidler i møte med brukeren
En bedre og mer samordnet tjeneste


Dette er stikkordene for NAV-reformen, og for opprettelsen av NAV Hobøl/Spydeberg. Tjenester som tidligere lå i Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten inngår i kontoret, og skal fremstå som samlet ovenfor omverdenen. Brukeren skal ha én person å forholde seg til, som koordinerer bistanden. Viktige samarbeidspartnere vil være arbeidsgivere, tiltaksarrangører, leger og kommunale tjenester innen områdene rus og psykiatri. Dessuten kobles støttefunksjoner inn, i form av sentral forvaltningsenhet og kundesenter for telefonhenvendelser.

Kontaktinformasjon
Adresse: Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg

Telefon
5555 3333
 

Søknad om sosialhjelp
 

Tips en venn Skriv ut