A A A
Hobøl kirke Regn 6

Næringsliv i Hobøl

Holtskogen næringsområdet

De senere årene har det blitt skapt et betydelig antall arbeidsplasser i Hobøl. Helse- og sosial er den største sektoren. Kommunens strategiske plassering og dagens interesse for å styrke næringsutvikling gir mange muligheter for vekst og utvikling. I Næringsplan for Hobøl kommune kan du lese mer om hvordan næringslivet i kommunen er sammensatt.

Fra 2002 til 2009 ble det skapt 436 nye arbeidsplasser i kommunen. Sammenlikner vi med befolkningsveksten i kommunen i perioden, ser vi at det faktisk er etablert flere arbeidsplasser i kommunen enn det er vekst i antall innbyggere. Og det i en kommune med sterk befolkningsvekst. Veksten i antall nye arbeidsplasser i nevnte periode er på hele 67%.

Tall for Nærings-NM 2011 (Telemarksforskning / NHO) underbygger disse tallene, der Hobøl totalt sett er den tredje beste kommunen i Østfold. Innenfor området vekst i antall foretak rangeres Hobøl kommune som nr 1 i Østfold og 10 i Norge (av 429 kommuner).
Stadig flere ser at Hobøl kommune har en utmerket geografisk plassering (sentralt plassert på Østlandet og strategisk gunstig nærhet til store markeder) og svært gode kommunikasjoner (ny E18, lett adkomst til E6 og togforbindelse til Oslo).
Vi forventer at veksten fortsetter. Nye næringsarealer står klare til utbygging, og stadig ser flere virksomheter mot vår kommune for etablering.
Du er også velkommen!

Hobøl kommune er medeier i Indre Østfold utvikling IKS. Selskapet bistår med råd og veiledning innenfor en rekke områder, som forretningsutvikling, innovasjon, kompetanseutvikling m.m. www.indreostfold.no