A A A
Hobøl kirke Delvis skyet -3

Museer i Hobøl

Sulebru skyssstasjon ved Gamle Kongevei

Museene i Hobøl

12.03.2017

Hobøl museum består av Nordalen sag og dreieverksted, Sulebru skysstasjon, Tomter gamle skole og Prestegårdslåven.

Ole Kjærbu

Ole Kjærbus krigshistoriske samling

12.03.2017

Samlingene er åpne torsdag ettermiddag/kveld. Etter avtale vil samlingene ta i mot besøk, også utenom den faste åpningstiden. Kontaktperson: Tor Erik Saxebøl på telefon 976 04 419 / 69 92 01 87 Han tar imot alle henvendelser om åpningstider og omvisning i museet.

Sakralt museum, Prestegårdslåven

Prestegårdslåven

12.03.2017

På Prestegårdslåven finner du Sakralt museum, Jord- og skogbruksmuseum og Bjellesamling.

Gamle Tomter skole

Tomter gamle skole

12.03.2017

Skolen ble tatt i bruk i 1853 og var i bruk helt til 1902. Da ble det bygd ny skole på Engen, ved siden av der skolen på Tomter ligger i dag.

Nordalen fra RV 120

Nordalen sag

12.03.2017

På slutten av forrige århundre og begynnelsen av dette ga Hobølelva kraft til mange virksomheter. Her var et yrende liv. Det var en av landets travleste elvestrekninger. Det er litt rart å tenke seg, men let etter sporene!

Vestre Bråthe bygdetun

Vestre Bråte bygdetun

12.03.2017

Vestre Bråte er tusenårsstedet til Hobøl kommune. Gården Vestre Bråte er en av de eldste i Østfold, og ligger i Ytre Hobøl i et område med kulturminner helt fra yngre steinalder fram til i dag.