A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Læringsverkstedet Nordre Øyen barnehage

Nordre Øyen barnehage

Nordre Øyen barnehage er en  privat 4-avdelings barnehage med ca 76 plasser som startet på Tomter sommeren 2006. Barnehagen tilbyr plasser for barn i alderen 0 – 6 år.

Besøksadr: Kråkstadveien 21, 1825 Tomter
Postadr: Postboks 7, 1805 Tomter
Telefon 69923350
E-post: Nordreoyen@laringsverkstedet.no

Åpningstider:  06.45 - 17.00
Kontaktperson i Nordre Øyen Barnehage: daglig leder/styrer Katja M. Andersen