A A A
Hobøl kirke Skyet 3

Kurs for innvandrere med akademisk utdanning

Follo Kvalifiseringssenter

Det vil, fra høsten, være muligheter for å gå på Bergenstestkurs.
Bestått Bergenstest kreves for at innvandrere med akademisk utdanning skal kunne benytte utdanningen sin i Norge.
Det er også et krav om bestått Bergenstest for å kunne ta høyere utdanning i Norge.

Opplæringen dekkes ikke av tilskudd til grunnopplæring i norsk.
Opplæringen vil foregå på Follo Kvalifiseringssenter IKS i Ski. Oppstart medio september.

Ved spørsmål, kontakt: Elisabeth Hystad, daglig leder Follo Kvalifiseringssenter IKS, tlf.: 64 91 19 50/53