Kulturmidler

Kulturmidler 2018

Lag og foreninger som har kultur som hovedmålsetting kan søke kulturmidler.
Frist for innsending av søknad med vedlegg er 15. mars 2018.

Lag og foreninger som har kultur som hovedmålsetting kan søke kulturmidler. Dette omfatter barne-, ungdoms- og idrettsarbeid, sang- og musikkforeninger, kristelige foreninger og andre kulturorganisasjoner. Kommunale kulturmidler gis i hovedsak til foreninger som driver barne-og ungdomsarbeid. Støtten skal styrke organisasjoner der medlemmene selv er aktive og står for utøvelse av aktivitetene.

Ordningen gjelder ikke foreninger med humanitært eller sosialt formål.

Foreninger med geografisk spredning i flere av Indre Østfoldkommunene, søker kun til den kommunen hvor foreningen har adresse/er etablert.

Her kan du søke
 

Frist for innsending av søknad med vedlegg er 15. mars 2018.

 

For å være søknadsberettiget, må foreningen som søker støtte være registrert og ha oppdaterte opplysninger under “Lag og foreninger” på kommunens hjemmesider. Har dere spørsmål til registreringen eller søknaden, kontakt servicetorget tlf. 69 92 44 00 eller leder for enhet kultur, tlf. 69 92 46 11.

 

Tips en venn Skriv ut